LAGAVULINs activities in 2002

September 02 / Fotos: Roger Heise, VESUVIUS + Rainer Radow

LAGAVULIN in May 2002

River Neckar / Hirschhorn (near Heidelberg)

Foto: Roger Heise, VESUVIUS